Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
Y-tunnus: 0151144-3
Joenniementie 47
35800 Mänttä

2 Rekisterin nimi

Serlachius-museoiden verkkokaupan kanta-asiakasrekisteri.

3 Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaspalvelutarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustiedot:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti

5 Rekisteritietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden rekisteröityessä ja päivittäessä omia tietojaan.

6 Rekisterin suojauksen periaatteet

Serlachius-museoiden kanta-asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Serlachius-museot ei luovuta asiakasrekisterin tietoja yrityksen ulkopuolisille kolmansille tahoille. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

7 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus Serlachius-museoiden verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:
Serlachius-museot
Verkkokauppa
Joenniementie 47
35800 Mänttä

8 Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.